KONTAKTY

www.superbazeny.sk
predajňa Malobielska 26 Veľky Biel -pri Senci
Dočasne zatvorené z nariadenia vlády SR
tel: 0918 630 593
napíšte nám

NAJPREDÁVANEJŠÍ


» Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje zhromažďujeme výhradne preto, aby sme skvalitnili naše služby. Všetky informácie o vašej osobe používame iba pre našu potrebu a neposkytujeme ich v žiadnej podobe tretej strane.

Zákazník je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, doručujúcu adresu vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu pre potreby spracovania objednávok.

Zákazník v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle príslušných ustanovení zákona 122/2013 Z.z. . o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie  alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. 
Zákazník udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. 

Spoločnosť SUPER BAZÉNY s.r.o. splnila oboznamovaciu povinosť na ú.na o.o.u., všetky údaje získané od zákazníkov používa výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externí prepravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Bez výslovného súhlasu zákazníkov spoločnosť SUPER BAZÉNY s r.o. nepoužíva ich osobné údaje len a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov..

Osobné údaje zákazníkov sú zabezpečené proti zneužitiu. Spoločnosť SUPER BAZÉNY s.r.o. je v zmysle zákona 122/2013 Z.z.. o ochrane osobných údajov oprávnená za účelom ponúkania obchodu a služieb subjektu údajov ako správca jeho osobných údajov získaných v súvislosti so svojou činnosťou použiť jeho meno, priezvisko a adresu. Tieto osobné údaje je možné na písomnú žiadosť zákazníka vymazať z databázy. Podľa § 28 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu. Správca osobných údajov potom nesmie ďalej uvedené údaje spracovávať.

Vaše údaje a dáta, ktoré uvádzate v našich obchodoch sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom mimo spoločnosť SUPER BAZÉNY s.r.o., s výnimkou partnerov zaisťujúcich platobný styk ako sú banky a úverové spoločnosti. Vždy však iba v rámci jednej konkrétnej platby s využitím týchto služieb a výhradne v medziach zákona na ochranu osobných údajov.

Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.superbazeny.sk .

MDIxZm